NHẬN LÊN ĐẾN 1.888.000 VNĐ KHI GỬI TIỀN/CHUYẾN KHOẢN LẦN ĐẦU VÀO CROWN PALACE!