NHẬN 38.000% THƯỞNG ĐĂNG KÝ TRÒ CHƠI KHI HOÀN THÀNH THỬ THÁCH!

NHẬN 38.000% THƯỞNG ĐĂNG KÝ TRÒ CHƠI KHI HOÀN THÀNH THỬ THÁCH!

Chương trình khuyến mãi bắt đầu từ ngày 01/04/2017 (00:00 giờ GMT+8) đến 30/04/2017 (23:59 giờ GMT+8). Chương trình khuyến mãi này áp dụng cho 500 thành viên chơi với tiền VND và chưa từng tham gia Tiền Thưởng Đăng Ký Trò Chơi trước đó.
Thành viên sẽ được nhận 38.000% Thưởng Đăng Ký tại Trò Chơi Fun88 tương đương 380.000 VNĐ khi hoàn thành thử thách với các nhiệm vụ như sau:
Nhiệm vụ 1: Gửi/chuyển tiền lần đầu tiên vào tài khoản Trò Chơi Fun88 với số tiền tối thiểu 1.000 VNĐ.
Nhiệm vụ 2: Đạt doanh thu yêu cầu bằng 38 lần tiền gửi cộng tiền thưởng trong vòng 15 ngày.

Ví dụ:
Chuyển tiền vào tài khoản Trò Chơi = 1.000 VNĐ
Tiền thưởng = 380.000 VNĐ
Doanh thu yêu cầu = (1.000 + 380.000) x 38 = 14.478.000 VNĐ
Để tham gia thử thách, thành viên cần gửi/chuyển tiền vào tài khoản Trò Chơi và chọn “Thử Thách 38.000% Thưởng Đăng Ký fun88 tại Trò Chơi Fun88″. Thưởng sẽ được cập nhật vào tài khoản Trò Chơi của thành viên ngay khi hoàn thành cả hai nhiệm vụ.
Lưu ý tiền thưởng sẽ bị hủy nếu thành viên không thể đạt doanh thu yêu cầu trong vòng 15 ngày kể từ khi đăng ký tham gia.
Doanh thu tại Table Games, Card Games, Sòng Bài IM và trò chơi câu cá Fu Fish (Skywind) không được áp dụng cho khuyến mãi này.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s